Kotimaan tavaraliikenne

Sivua päivitetty 6.11.2018

Tavaraliikenteen kehitystä voidaan seurata eri tavoin. Tavaraliikenteen tonnit tarkoittavat lastatun tavaran painoa ja se kuvaa kuljetusten kokonaisvolyymia.  Kuljetussuorite kuvaa puolestaan kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona. Näkökulma tuo esille eri liikennemuotojen osuuden matkan pituuteen suhteutettuna.

Kotimaan tavaraliikenteen tonnit

Tallenna data: Excel | Kuva

Kotimaan tavaraliikenteessä kuljetettiin 322 miljoonaa tonnia vuonna 2017, mikä oli 2 % edellistä vuotta enemmän.

Lähde: Tilastokeskus, Liikennevirasto

Kotimaan tavaraliikenteen tonnikilometrit

Tallenna data: Excel | Kuva

Kotimaan tavaraliikenteen kuljetussuorite oli 39,2 mrd. tonnikilometriä vuonna 2017. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 8 %.

Lähde: Tilastokeskus, Liikennevirasto

Liikennemuotojen osuudet tonneista

Tallenna data: Excel | Kuva

Eri liikennemuotojen osuudet ovat pysytelleet samalla tasolla

Lähde: Tilastokeskus, Liikennevirasto

Liikennemuotojen osuudet suoritteesta

Tallenna data: Excel | Kuva

Kulkutapojen osuudet suoritteista ovat vaihdelleet hieman enemmän kuin osuudet kuljetusmäärissä.

Lähde: Tilastokeskus, Liikennevirasto

» Analyysi

Kotimaan tavaraliikenteen kuljetukset olivat vuosittain lähes 450 milj.tonnia 2000-luvun alkupuolella ja saavuttivat 470 milj. tonnia vuonna 2008. Sen jälkeen kuljetukset vähenivät pitkään jatkuneen talouden taantuman takia vuoteen 2013 asti. Vuoden 2015 jälkeen kuljetusmäärät ovat kasvaneet, ja kuljetussuorite oli vuonna 2017 jo samalla tasolla kuin ennen vuotta 2008. Eri kuljetusmuotojen osuudet ovat pysytelleet likimain samansuuruisina viime vuosina.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos