Kotimaan tavaraliikenne

Sivua päivitetty 9.8.2016

Tavaraliikenteen kehitystä voidaan seurata eri tavoin. Tavaraliikenteen tonnit tarkoittavat lastatun tavaran painoa ja se kuvaa kuljetusten kokonaisvolyymia.  Kuljetussuorite kuvaa puolestaan kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona. Näkökulma tuo esille eri liikennemuotojen osuuden matkan pituuteen suhteutettuna.

PT 03 04 01

Tallenna data: Excel | Kuva

Kotimaan tavaraliikenteessä kuljetettiin 307 miljoonaa tonnia vuonna 2015, mikä oli 3 % vähemmän kuin vuonna 2014.

Lähde: Tilastokeskus

Kotimaan tavaraliikenteen kuljetussuorite

Tallenna data: Excel | Kuva

Kotimaan tavaraliikenteen suorite oli 32,2 mrd. tonnikm vuonna 2015 mikä on lähes sama kuin vuonna 2014.

Lähde: Tilastokeskus

Liikennemuotojen osuudet tonneista

Tallenna data: Excel | Kuva

Eri liikennemuotojen osuudet ovat pysytelleet samalla tasolla.

Lähde: Tilastokeskus, Liikennevirasto

Liikennemuotojen osuudet suoritteesta

Tallenna data: Excel | Kuva

Tieliikenteen osuus kotimaan tavaraliikenteen suoritteesta on 2000-luvulla hieman pienentynyt. Rautatieliikenteen osuus oli vuonna 2014 suurempi kuin koskaan aiemmin.

Lähde: Tilastokeskus, Liikennevirasto

» Analyysi

Kotimaan tavaraliikenteen kuljetukset olivat vuosittain lähes 450 milj.tonnia 2000-luvun alkupuolella ja saavuttivat 470 milj. tonnia vuonna 2008. Sen jälkeen kuljetukset ovat vähentyneet pitkään jatkuneen talouden taantuman takia eivätkä ole palautuneet pudotusta edeltäneelle tasolleen. Kuljetusmuotojen osuudet ovat kuitenkin pysytelleen likimain samansuuruisina viime vuosina.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Trafi, Ilmatieteen laitos