Koti- ja ulkomaan henkilöliikenne

Sivua päivitetty 15.2.2019

Tietoa henkilöliikenteen määrästä liikennemuodoittain saadaan liikennöitsijöiden ja liikennepalveluja järjestävien viranomaisten seurannasta. Henkilöliikenteen matkustajamäärien seuranta kattaa kotimaisen ja kansainvälisen joukkoliikenteen. Jalankulkua, pyöräilyä ja taksimatkoja ei ole näissä luvuissa mukana.

Kotimaan henkilöliikenteen matkustajat

Tallenna data: Excel | Kuva

Kotimaan henkilöliikenteessä oli 545 miljoonaa matkustajaa vuonna 2015. Linja-auton osuus matkoista on noin 64 %.

Lähde: Liikennevirasto

Kulkutapaosuudet kotimaan henkilöliikenteessä

Tallenna data: Excel | Kuva

Joukkoliikenteen kulkutapaosuus kotimaan henkilöliikenteen suoritteesta on pysytellyt 17 % tasolla 2000-luvulla.

Lähde: Tilastokeskus

Kansainvälisen henkilöliikenteen matkustajat

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomen kansainvälisessä henkilöliikenteessä oli 33,4 milj. matkustajaa vuonna 2014, mikä oli 42 % enemmän kuin vuonna 2001.

Lähde: Tilastokeskus

Kansainvälisen henkilöliikenteen kehitys

Tallenna data: Excel | Kuva

Suomen kansainvälisen henkilöliikenteen matkustus on kasvanut rautatieliikenteessä 150 %, lentoliikenteessä 91 % ja vesiliikenteessä 17 %.

Lähde: Tilastokeskus

» Analyysi

Kotimaan henkilöliikenteen matkustajamäärä ei ole kokonaisuutena juurikaan kasvanut 2000-luvulla, mutta raideliikenteen osuus on kasvanut linja-auto- ja lentoliikenteen kustannuksella. Nämä luvut kertovat myös kotimaan joukkoliikenteen kokonaismäärän, jonka pysyminen samalla tasolla tarkoittaa liikenteen kasvun kohdistuneen henkilöautoliikenteeseen. Kansainvälinen matkustus on kasvanut joka vuosi, lukuun ottamatta vuotta 2009. Kasvu on määrällisesti suurinta lentoliikenteessä ja suhteellisesti Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä.

© Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos