Liikennemuodot

Sivua päivitetty 15.2.2019

Liikennemuodot kuvaavat henkilö- ja tavaraliikenteen eri kuljetusmuotojen osuuksia ja volyymeja. Ne tarjoavat näkökulman liikenten työnjakoon perustuen matkojen ja kuljetusten erilaisiin tarpeisiin. Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus (HLT) antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista. Henkilöliikenteen kokonaismäärästä liikennemuodoittain saadaan tietoja liikennöitsijöiden ja liikennepalveluja järjestävien viranomaisten seurannasta. Tavaraliikenteen tiedot tuotetaan pääosin eri viranomaisten rekistereistä mutta osittain myös tutkimuksen avulla, kuten mm. tieliikenteen tavarankuljetukset.

Yhteenveto

Suomalaiset tekevät päivittäin hieman alle 3 matkaa. Matkojen pituus ja nopeus sekä joukkoliikenteen osuus matkasuoritteesta ovat hieman kasvaneet. Työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen määrä vähenee.

Kotimaan henkilöliikenteen matkustajamäärä ei ole kokonaisuutena juurikaan kasvanut 2000-luvulla, mutta raideliikenteen osuus on kasvanut linja-auto- ja lentoliikenteen kustannuksella. Kansainvälinen matkustus on kasvanut joka vuosi, lukuun ottamatta vuotta 2009. Kasvu on määrällisesti suurinta lentoliikenteessä ja suhteellisesti Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä.

Ulkomaankaupan viennistä noin 90 % ja tuonnista noin 80 % kuljetetaan meritse. Rautatiekuljetuksilla on tuonnissa noin 10 % osuus ja vastaavasti maantiekuljetuksilla on viennissä hieman alle 10 % osuus. Eri kuljetusmuotojen osuudet ovat pysyneet likimain samansuuruisina.

Kotimaan tavaraliikenteen kuljetukset olivat vuosittain lähes 450 milj.tonnia 2000-luvun alkupuolella ja saavuttivat 470 milj. tonnia vuonna 2008. Sen jälkeen kuljetukset ovat vähentyneet pitkään jatkuneen talouden taantuman takia eivätkä ole palautuneet pudotusta edeltäneelle tasolleen. Kuljetusmuotojen osuudet ovat kuitenkin pysytelleen likimain samansuuruisina viime vuosina.

© Liikenne- ja viestint√§ministeri√∂, Liikenne- ja viestint√§virasto, V√§yl√§virasto, Ilmatieteen laitos