Melun aiheuttamat terveyshaitat

Sivua päivitetty 26.3.2014

Melun aiheuttamia fysiologisten elintoimintojen häiriöitä ovat muun muassa vaikutukset lepoon, nukahtamiseen ja unen häiriintyminen. Melulle altistuminen voi heikentää keskittymistä, suorituskykyä ja muistin toimintaan. Melu voi vaikuttaa etenkin lasten kognitiivisiin toimintoihin kuten [lukemisen] oppimiseen ja muistiin ja se vaikeuttaa akustista viestintää. Melulle altistumisella on yhteys sydän- ja verenkiertoelimistön häiriöihin ja muutoksiin verenpaineessa ja somaattisin sairauksiin. Lisäksi on viitteitä siitä, että hyvin voimakkaalla ympäristömelulla voi olla vaikutuksia lasten mielenterveyteen. Melulle altistuminen aiheuttaa lisäksi stressiä jolla voi olla negatiivisia kerrannaisvaikutuksia terveyteen. Liikenne on ylivoimaisesti suurin yksittäinen ympäristömelun lähde ja tuottaa melusta noin 99 prosenttia. 55 desibelin vuorokautinen keskiäänitaso on määritelty riskirajaksi, jonka ylittävällä melualueella asuvilla on kasvanut riski saada melualtistuksesta johtuvia terveyshaittoja.

© Liikenne- ja viestint√§ministeri√∂, Liikenne- ja viestint√§virasto, V√§yl√§virasto, Ilmatieteen laitos