Tervetuloa

Liikennejärjestelmä.fi -portaaliin on koottu Suomen liikennejärjestelmän tilan kehitystä valtakunnallisesti kuvaavia indikaattoreita. Liikennejärjestelmän tilan seuranta tarkoittaa seurantatietojen ja analyysien tuottamista, joka palvelee liikennepolitiikan sekä strategisen tason suunnittelua ja päätöksentekoa 5–30 vuoden aikajänteellä.

Kokonaisuus on jaettu viiteen teemaan ja niiden sisältämät keskeiset indikaattorit kertovat liikennejärjestelmän tilan kehityksestä tilastokuvioiden ja analyysitekstien avulla. Liikennejärjestelmän tilatieto on olennainen osa liikennehallinnon toimintaympäristön seurantaa. Palvelun toteuttamisesta vastaavat yhteistyössä Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto sekä Ilmatieteen laitos.

> Lisää tietoa palvelusta

> Saavutettavuusseloste